Biểu tượng Tập đoàn Otsuka

Đại diện cho triết lí của tập đoàn dược phẩm Otsuka , biểu tượng của tập đoàn thông qua khối hình đầu tiên trước chữ “O”  trong  tên hàm ý của tập đoàn . Biểu tượng cho hình ảnh trên bầu trời, khối lớn trước chữ “O” được giải thích là màu xanh lan ra của OTSUKA với chủ ý biểu thị “ sự rộng mở”, “ sự tự do”, “ sự sáng suốt”, và “tương lai”. Khối nhỏ màu đỏ trước chữ “ O”  trong OTSUKA tượng trưng cho năng lượng của công ty dược phẩm OTSUKA, suối nguồn của những nguyên lý. Bù lại để hai hình thức đó cân bằng, tên Otsuka được gọi theo một kiểu chữ mở và thân thiện.

Biểu tượng của công ty truyền tải sự cam kết đầy nhiệt huyết của công ty dược phẩm Otsuka đối với hạnh phúc con người bằng việc mang đến sức khỏe tốt cho con người.