Sản xuất

Cam kết đóng góp vào sức khỏe tốt hơn cho người dân trên toàn thế giới, tập đoàn Otsuka đã thiết lập nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cho sản xuất dược phẩm và các sản phẩm tiêu dùng. Tất cả các nhà máy của công ty ở Nhật Bản sản xuất các sản phẩm đều dựa trên một hệ thống các kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Tập đoàn Otsuka đã xây dựng một mối quan hệ hài hòa với môi trường tự nhiên và các cộng đồng địa phương nơi công ty hoạt động như là một ưu tiên hàng đầu.

Tất cả các nhà máy của tập đoàn Otsuka đã có được chứng chỉ ISO 14001, tiêu chuẩn quốc tế cho quản lý môi trường.
 
 

Nhà máy sản xuất dịch truyền của Otsuka Việt Nam 
Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai.

Dịch truyền Otsuka Viet Nam
chai

Tất cả các dịch truyền tĩnh mạch được sản xuất tại nhà máy Otsuka Viet Nam đều được đóng trong chai nhựa Polyethylene y tế tính khiết...