Once Dialyze

Bao gồm: chất đạm, chất béo, carbohydrate, vitamin và khoáng chất để bổ sung cho bữa ăn. Tối ưu cho bệnh nhân lọc máu cần kiểm soát giới hạn điện giải, cân bằng nước và khoáng chất.

Mua-tai-Shopee_VN