Tháng 07/2005

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP WHO. Công ty TNHH Otsuka OPV được Bộ Y Tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP WHO trở thành 1 trong số những nhà máy đầu tiên đạt chuẩn GMP WHO, GLP, GSP.

Tháng 05/2003

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASEAN GMP. Công ty TNHH Otsuka OPV được Bộ Y Tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn ASEAN GMP.

Tháng 01/2003

Công ty TNHH Otsuka OPV ra đời. Tập đoàn Otsuka thành lập công ty liên doanh 100% vốn nước ngoài Công ty TNHH Otsuka OPV.