Trách nhiệm xã hội

Tập đoàn Otsuka nhận thức đầy đủ rằng, CSR (Corporate Social Responsibility) là một giá trị không tách rời trong các hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp đạt được sự tăng trưởng lâu dài ổn định, cũng như là cam kết kinh doanh của doanh nghiệp vì sự phát triển lành mạnh và bền vững của xã hội.

Vì vậy, Otsuka sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu hoạt động trên nền tảng quản trị tối ưu nhằm đóng góp cho sức khỏe của một xã hội và hành tinh tương lai.

Với triết lý kinh doanh “Otsuka kiến tạo sản phẩm mới vì sức khỏe tốt hơn cho nhân loại trên toàn Thế giới” chúng tôi mong muốn trở thành công ty được sự tín nhiệm và công nhận của bệnh nhân và các cán bộ y tế dưới vai trò là nhà cung cấp tốt nhất các dung dịch tiêm truyền và sản phẩm dinh dưỡng cũng như các dịch vụ đi kèm qua việc nhận thức sứ mệnh “Là đối tác tốt nhất trong dinh dưỡng lâm sàng tại Việt Nam”.

Hoạt động từ thiện

Với tinh thần tương thân tương ái, công ty Otsuka luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, chia sẻ khó khăn với các trẻ em mồ côi, những mảnh đời cơ nhỡ. Hiến máu nhân đạo, quyên góp từ thiện, tham gia các hoạt động thể thao từ thiện là những hoạt động thường niên của chúng tôi. Đó là cách chúng tôi gắn kết với cộng đồng.