Tag Archives: Kế toán thanh toán

Kế toán thanh toán công nợ phải trả (thời vụ: 8 tháng) – Làm việc tại quận 3, HCM

1. Mô tả công việc: – Nhập phần mềm các bút toán liên quan đến phải trả nhà cung cấp/thuế. – Nhập phần mềm và theo dõi excel các bút toán liên quan đến tài sản cố định (mua/bán/thanh lý/khấu hao). – Nhập phần mềm và theo dõi excel các bút toán liên quan đến […]