Tag Archives: Nhân viên QA

Nhân viên QA – Làm việc tại Amata (Đồng Nai)

1. Mô tả công việc: – Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ cGMP. – Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. – Hỗ trợ phê duyệt hoặc từ chối sản phẩm trung […]

Nhân viên QA – Làm việc tại Biên Hòa (Đồng Nai)

1. Mô tả công việc: – Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ cGMP. – Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. – Hỗ trợ phê duyệt hoặc từ chối sản phẩm trung […]