Tag Archives: Sales Supervisor

Sales Supervisor – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc: – Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh & kế hoạch hành động cho các địa bàn được giao (Hà Nội và các tỉnh) – Chỉ định mục tiêu cho từng nhân viên được giao một cách khả thi & hợp lý dựa trên địa bàn và […]