Category Archives: Tuyển dụng

Trình Dược Viên – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc: – Giới thiệu và thuyết phục Cán bộ y tế sử dụng các sản phẩm của Công ty nhằm mang lại những lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. – Đạt được mục tiêu bán hàng được giao hằng Quý & Năm – Thực hiện các hoạt động tiếp thị […]

Trình Dược Viên – Làm việc tại Kiên Giang

1. Mô tả công việc: – Đại diện cho Otsuka giới thiệu sản phẩm của Công ty vào bệnh viện trên địa bàn được phân công – Chịu trách nhiệm về doanh số của sản phẩm phụ trách. – Báo cáo hoạt động của sản phẩm theo tuần/ tháng/ quý/ năm – Chịu trách nhiệm […]

Senior leader medical Rep – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc:  Hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu các địa bàn phụ trách. Chuẩn bị kế hoạch làm việc theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp theo tuần, tháng, quí… Triển khai, theo dõi, báo cáo các chiến dịch bán hàng, tiếp thị theo kế hoạch của công […]

Trình Dược Viên – Làm việc tại Đà Nẵng-Huế

1. Mô tả công việc: – Giới thiệu và thuyết phục Cán bộ y tế sử dụng các sản phẩm của Công ty nhằm mang lại những lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. – Đạt được mục tiêu bán hàng được giao hằng Quý & Năm – Thực hiện các hoạt động tiếp thị […]

Nhân viên QA – Làm việc tại Amata (Đồng Nai)

1. Mô tả công việc: – Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ cGMP. – Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. – Hỗ trợ phê duyệt hoặc từ chối sản phẩm trung […]

Nhân viên QA – Làm việc tại Biên Hòa (Đồng Nai)

1. Mô tả công việc: – Quản lý và giám sát tất cả các hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm và đảm bảo tuân thủ cGMP. – Phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. – Hỗ trợ phê duyệt hoặc từ chối sản phẩm trung […]

Trình Dược Viên – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc: – Báo cáo trực tiếp cho Sếp quản lý – Đại diện cho Otsuka giới thiệu sản phẩm của Công ty vào bệnh viện trên địa bàn được phân công – Chịu trách nhiệm về doanh số của sản phẩm phụ trách. – Báo cáo hoạt động của sản phẩm […]

Sales Supervisor – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc: – Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh & kế hoạch hành động cho các địa bàn được giao (Hà Nội và các tỉnh) – Chỉ định mục tiêu cho từng nhân viên được giao một cách khả thi & hợp lý dựa trên địa bàn và […]