Category Archives: Tuyển dụng

Trình Dược Viên – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc: – Báo cáo trực tiếp cho Sếp quản lý – Đại diện cho Otsuka giới thiệu sản phẩm của Công ty vào bệnh viện trên địa bàn được phân công – Chịu trách nhiệm về doanh số của sản phẩm phụ trách. – Báo cáo hoạt động của sản phẩm […]

Sales Supervisor – Làm việc tại Hà Nội

1. Mô tả công việc: – Xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh & kế hoạch hành động cho các địa bàn được giao (Hà Nội và các tỉnh) – Chỉ định mục tiêu cho từng nhân viên được giao một cách khả thi & hợp lý dựa trên địa bàn và […]