Tag Archives: Đại hội thành lập Hội nuôi dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam

Đại hội thành lập Hội nuôi dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam

Hội nuôi dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam

 Sáng 19/12, Đại hội thành lập Hội nuôi dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam (nhiệm kỳ thứ nhất) đã được tổ chức, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là các bác sĩ đầu ngành của các bệnh viện trung ương và địa phương trên cả nước. Đối với […]