Tag Archives: Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 2019

Bộ Công Thương công bố Công ty CPDP Otsuka Việt nam là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019

Doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2019

  Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2250/QĐ-BCT phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2019. Danh sách 268 doanh nghiệp được chọn lần này dựa trên cơ sở đề xuất của 55 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành […]