Tag Archives: Hành trình 100 năm kiến tạo giá trị Tập đoàn Otsuka

Hành trình 100 năm kiến tạo giá trị Tập đoàn Otsuka

100 năm thành lập Tập đoàn Otsuka

Năm 2021 đánh dấu cột mốc 100 năm thành lập Tập đoàn Otsuka. Trong suốt 100 năm qua, Tập đoàn Otsuka không ngừng sáng tạo, đổi mới, tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người, mang đến niềm hạnh phúc mỗi ngày cho người dân trên toàn thế giới. Hành trình bắt […]