Tag Archives: VIETSPEN năm 2021

Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất- VIETSPEN năm 2021

VIETSPEN năm 2021_1

Vào ngày 18/12/2021, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam (VietSPEN) đã tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất – VietSPEN 2021 với chuyên đề “Tăng cường thực hành dinh dưỡng trong ngoại khoa và hồi sức”. Hội nghị được sự […]